KONTAKT

BOSKAS Magdalena Jakubowska-Miąsek
NIP: 5242383935
REGON: 140422161

BIURO:Obraz 1
ul. Benedykta 1,
03-606 Warszawa

tel: 508 064 281
tel: 512 646 335
fax: 0-22 678 95 19

Konto bankowe:
WBK S.A. 7 Oddział w Warszawie
04 1090 1841 0000 0001 0491 0541

ania.d@boskas.pl
t.metelski@boskas.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.cocoons.euhttp://www.boskas.pl prowadzony jest przez MAGDALENĘ JAKUBOWSKĄ-MIĄSEK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JAKUBOWSKA-MIĄSEK BOSKAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242383935, REGON 140422161, adres poczty elektronicznej: info@boskas.pl.